ข่าวและกิจกรรม

‘นายกรัฐมนตรี’ ส่งคำขอบคุณ ให้กำลังใจแพทย์-พยาบาล-บุคลากร-จิตอาสาศูนย์ฉีดวัคซีนของ อว.‘นายกรัฐมนตรี’ ส่งคำขอบคุณ ให้กำลังใจแพทย์-พยาบาล-บุคลากร-จิตอาสาศูนย์ฉีดวัคซีนของ อว.

          ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี มาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของทีมแพทย์