‘นายกรัฐมนตรี’ ส่งคำขอบคุณ ให้กำลังใจแพทย์-พยาบาล-บุคลากร-จิตอาสาศูนย์ฉีดวัคซีนของ อว.

          ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี มาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 โดยมี นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตร์ และคณะผู้บริหาร มก. ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ให้การต้อนรับและรับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2923191
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210905134704525
https://www.naewna.com/local/599954