สัมภาษณ์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สกู๊ปพิเศษ สัมภาษณ์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับมาตรการเปิดภาคการศึกษาในยุคโควิด-19 ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564