รายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ททบ.5 ช่วง ”ข่าวดีมีให้ดู”

          สกู๊ปพิเศษ การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVIC – 19 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WEBEX Meeting โดยมี  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มก. เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVIC – 19  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป