มอบเงินสนับสนุน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท และเพิ่มเติมอีก 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท จากคุณขัตติยา-นิมิตร สุวัฒน์ศรีสกุล บริษัทเทพนิมิตรการเกษตร จำกัด ที่ร่วมบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และอื่น ๆ ในโครงการ “พลัง KU สู้ COVID-19 โดย นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มก. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564