หน่วยงาน บุคคล และผู้มีจิตศรัทธา


          น้ำใจจากหน่วยงาน บุคคล และผู้มีจิตศรัทธาสู่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำดื่ม อาหาร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564