ร่วมบริจาคกับศูนย์


รายการที่ มก. มอบอุปกรณ์ฯ เครื่องอุปโภค บริโภค ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงาน มีดังนี้

  • ในนามผู้มีจิตศรัทธา มอบตู้ตรวจความดันบวก ให้พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ เพื่อส่งไปให้กับโรงพยาบาลในสังกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564  [.. อ่านต่อ ..]
  • นำเงินที่มีผู้บริจาคผ่านมูลนิธิ มก.ฯ ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-รพ.หนองเสือ รวมมูลค่า 240,000 บาท  [ ..อ่านต่อ.. ]
  • มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  [ ..อ่านต่อ.. ]

          มก. ระดมขอรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. และการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมภ์ ระดมขอรับบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องบริโภค อุปโภคที่จำเป็น สำหรับทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) และการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยศูนย์ดังกล่าว เป็น 1 ใน 11 หน่วยศูนย์ฉีดวัคซีนถาวรของกระทรวง อว. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ต้นเดือน มิถุนายน จนถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเลขาธิการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 ระลอกใหม่นี้ ยังคงมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะใน กทม.และปริมณฑล และรัฐบาลก็ประกาศวาระแห่งชาติให้คนไทยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ฉีดวัคซีนถาวรภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด ซึ่งเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ต้นเดือน มิถุนายน ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ตั้งเป้าการฉีดวัคซีนในปริมาณ 120,000 -240,000 โดส
          โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องบริโภค อุปโภคที่จำเป็นโดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดช่องทางการบริจาคเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
บริจาคผ่านทาง
         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         บัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         เลขที่บัญชี 374-1-14129-2
         ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
         บัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         เลขที่บัญชี 235-204389-5
ส่งสำเนาสลิปโอนเงินที่ email : kufound@gmail.comหรือติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คุณประวีร์รัชย์ เลาหบูรณะกิจ (Praveeruch Laohaburanakij) โทรศัพท์ : 086-087-5904